Cầu Nguyễn Trãi _ "Creative Waves Haiphong"

Cầu Nguyễn Trãi _ "Creative wave Haiphong"

Phương án đạt đồng Giải Nhì (không có Giải Nhất) trong cuộc thi kiến trúc cầu Nguyễn Trãi, Thành phố Hải Phòng, được thiết kế bởi Liên danh Công ty TNHH kiến trúc Niwa, Công ty TNHH Chodai & Kiso – Jiban Việt Nam, Công ty Chodai Co.Ltd Nhật Bản và Công ty TNHH Thiết kế Kiến trúc NH Village.

Phương án truyền đạt thông điệp về một sức sống trẻ và sáng tạo cho Thành phố biển năng động Hải Phòng.