Dự án

Khâm Thiên House

KHÂM THIÊN HOUSE

  • Địa điểm :  KHÂM THIÊN, Hà Nội, Việt Nam
  • Kiến trúc sư chủ trì : KTS. Trần Đại Nghĩa, Nguyễn Phương Hiếu, Đỗ Quang Minh
  • Quản lý + Giám sát thi công: Công ty TNHH thiết kế kiến trúc NH VILLAGE
  • Diện tích : 210 m2
  • Năm hoàn thành công trình: 2015
  • Ảnh công trình chụp bởi:  Lê Hoàng