NH Village Architects đạt Giải Top 10 Awards - Giải Top 10 Interior design cho thiết kế Nhà hàng Akaari Premium.

NH Village Architects đạt Giải Giải thưởng Top 10 Awards, mục Top 10 Interior Design (Giải 10 thiết kế nội thất xuất sắc nhất năm 2022) cho công trình Nhà hàng Akaari Premium. Cuộc thi được bảo trợ chuyên môn bởi Hội Kiến trúc sư Việt Nam và tổ chức bởi Kiến Việt.