Nhà nông thôn - Hưng Yên

Nhà ở Nông thôn - Một trong những chủ đề chính của VP Kiến trúc sư NH Village Architects. Đây là căn nhà đầu tiên về chủ đề này được thực hiện năm 2014 ở Hưng Yên với những tiếp cận ban đầu về ngôi nhà ở nông thôn cho một gia đình trẻ trong điều kiện chi phí hết sức giới hạn, đáp ứng nhu cầu cơ bản song vẫn hết sức sinh thái và gần gũi với thiên nhiên. Căn nhà sử dụng hệ mái kết cấu làm từ 11 hệ vì kèo Gỗ Xoan tại địa phương.