X-house - Nhà ở nông thôn tại Phú Thọ do NH Village Architects thiết kế được giới thiệu trên VTV2 Đài truyền hình Việt Nam.

Công trình X-house - Nhà ở nông thôn tại huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ do Văn phòng NH Village Architects thiết kế được giới thiệu trên VTV2 - Đài truyền hình Việt Nam:

https://vtv.vn/video/noi-that-khong-gioi-han-xu-huong-thiet-ke-xanh-phan-1-635043.htm?fbclid=IwAR2TaxD4lTy4MvX7_oyAmW7cOpF5IlH1fAKJpiiTIe_vb01pO4gqS0Z9Bt4