Bài phỏng vấn NH Village Architects trong cuốn Notes "We work with"

Văn phòng NH Village Architects cùng 6 văn phòng kiến trúc sư khác trải dài từ Bắc Trung Nam được giới thiệu trong cuốn sách Notes: WE WORK WITH. Tác giả: Trần Trung Hiếu + NAG Triệu Chiến. Trong cuốn sách có bài phỏng vấn của các kiến trúc sư đại diện các văn phòng. Đây là những chia sẻ hết sức thiết thực trong việc hành nghề : Quá trình cũng như lý do hình thành và quan điểm nghề nghiệp. Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.