Akaari Premium thiết kế bởi NH Village Architects đạt GIẢI THƯỞNG KIẾN TRÚC QUỐC GIA 2022-2023

Công trình AKAARI PREMIUM, thiết kế bởi NH VILLAGE vinh dự đạt Giải Đồng tại GIẢI THƯỞNG KIẾN TRÚC QUỐC GIA 2022-2023.

GIẢI THƯỞNG KIẾN TRÚC QUỐC GIA là giải thưởng chính thống cao nhất, có uy tín lâu đời nhất về Kiến trúc tại Việt Nam, được tổ chức bởi Hội Kiến trúc sư Việt Nam, Bộ Xây dựng, Bộ Văn hoá – Thể thao và Du lịch. Giải thưởng nhằm thúc đẩy sáng tạo, tôn vinh tác giả, tác phẩm kiến trúc xuất sắc trên toàn quốc, góp phần định hướng phát triển nền kiến trúc Việt Nam và nâng cao nhận thức cộng đồng về nghệ thuật kiến trúc.