Góc nhìn nghề Kiến trúc của NH Village Architects qua mục Tác giả-Tác phẩm, Tạp chí Kiến trúc Việt Nam.

Tạp chí kiến trúc Hội Kiến trúc sư Việt Nam giới thiệu góc nhìn hành nghề của NH Village Architects thông qua một số thiết kế trong mục "Tác giả - Tác phẩm".

Link chi tiết bài viết:

https://www.tapchikientruc.com.vn/tac-gia-tac-pham/nh-village-kien-truc-vi-moi-truong-con-nguoi-va-cai-dep.html?fbclid=IwAR3PWdIjh90Xw1jh4v51nkHIWEoB8MVmkM4uvVcAChG-CUjsRUVRzW0hSy8