KTS Nguyễn Phương Hiếu NH Village dẫn đoàn sinh viên kiến trúc của các trường Đại học tại Hà Nội thăm quan Nhà Mặt Trăng.

KTS Nguyễn Phương Hiếu NH Village dẫn đoàn sinh viên kiến trúc của các trường Đại học tại Hà Nội thăm quan Nhà Mặt Trăng. Chuyến thăm quan nằm trong chương trình chia sẻ-kết nối nghề do Toto Việt Nam tổ chức, nhằm tạo điều kiện mở rộng kiến thức thực tế cho sinh viên kiến trúc ngay khi còn được đào tạo tại các trường đại học.

Tại buổi tham quan, Kiến trúc sư của NH Village Architects đã có buổi nói chuyện về bối cảnh kiến trúc cảnh quan, bối cảnh xã hội cũng như ý tưởng, quá trình thi công của Nhà Mặt Trăng và cách ngôi nhà được đi vào sử dụng thực tế.