KTS Nguyễn Phương Hiếu NH Village tham gia hội thảo "Chuyện nghề Kiến trúc" tại Đại học Xây dựng Hà Nội

NH Village Architects tham gia hội thảo "Chuyện nghề Kiến trúc" tại Đại học Xây dựng. Buổi nói chuyện được tổ chức bởi Khoa kiến trúc-Đại học Xây dựng và Toto Việt Nam, nhằm giới thiệu, chia sẻ với các khoá sinh viên kiến trúc về tư duy, cảm hứng và những kinh nghiệm cần thiết làm hành trang bước vào nghề.