KTS Trần Đại Nghĩa chia sẻ khởi động cuộc thi "Book Review Contest"

Những chia sẻ về đọc sách của KTS Trần Đại Nghĩa trong chương trình khởi động cho cuộc thi BOOK REVIEW CONTEST do TOTO tổ chức.

Link bài chia sẻ:

https://www.facebook.com/TOTOinformationcenter/videos/1758969377595921/