KTS Trần Đại Nghĩa NH Village Architects tham gia Hội đồng đánh giá Đồ án tốt nghiệp Kiến trúc sư-ĐHXD

KTS Trần Đại Nghĩa - NH Village Architects vinh dự được mời tham gia làm Ủy viên Hội đồng đánh giá Đồ án tốt nghiệp Kiến trúc sư năm học 2021-2022 của Khoa Kiến trúc và Quy hoạch, Đại học Xây dựng Hà Nội.
Chúc các tân kiến trúc sư luôn tự tin, vững bước và không ngừng thử thách bản thân trên con đường phía trước.