NH Village Architects đóng góp vào thư viện Ká+ tại Đại học Kiến trúc Hà Nội trong chương trình Nhịp cầu sách kiến trúc.

KTS Trần Đại Nghĩa Văn phòng NH Village Architects tham gia và có buổi nói chuyện cùng hai đồng nghiệp Takashi Niwa và Hiromi Takemori tại lễ ra mắt thư viện Kiến trúc Ka+ tại Đại học Kiến trúc Hà Nội. Nhóm Architecture Book Bridge với mục đích quyên góp các sách Kiến trúc hay trên thế giới đặc biệt là từ Nhật Bản do chúng tôi vận hành đã tập hợp và tặng một số lượng sách cho thư viện. Hy vọng thư viện sẽ là điểm đến yêu thích của các bạn sinh viên của trường.