NH Village Architects tham gia hội thảo Challenge for Locallity Japan -Vietnam Architecture Colloquium.

Thông tin Hội thảo trực tuyến: Ngày 9/10/2021 Kts Trần Đại Nghĩa sẽ tham gia hội thảo Kiến trúc : "Challenge for Locallity Japan -Vietnam Architecture Colloquium", Đồng tổ chức bởi Hội Kiến trúc sư Nhật Bản và Hiệp hội Bảo tồn Văn hóa Kiến trúc Nhật Bản.

Phần dẫn nhập và giới thiệu về các xu hướng Kiến trúc Việt Nam đương đại sẽ đồng thực hiện bởi Kts Trần Đại Nghĩa và Kts Takashi Niwa, tiếp theo sẽ là hai diễn giả chính của phía Việt Nam là Kts Hoàng Thúc Hào (Văn phòng 1+1>2), Kiến trúc sư Đàm Vũ của Vp Kiến trúc O. Sau đó sẽ là phần trao đổi thảo luận mở với các Kts Nhật Bản. Buổi hội thảo sẽ diễn ra bằng ngôn ngữ Việt và Nhật (chương trình có phiên dịch viên).