Tạp chí thiết kế AXIS Nhật Bản giới thiệu về NH Village Architects.

Bài giới thiệu về NH VILLAGE Architects trên tạp chí AXIS- Tạp chí chuyên về lĩnh vực thiết kế của Nhật Bản.